GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE I KONKURRENCER HOS BURD

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod BURD. Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er BURDs ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt. 

Jeg bekræfter hermed konkurrencens betingelser, at jeg er over 18 år gammel, og giver samtykke til, at Sennos må kontakte mig via e-mail med tilbud og nyheder på vores produkter. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt. Sennos må desuden anvende mit samtykke til at spørge mig, om jeg ønsker at opdatere mit samtykke mht. nye samarbejdspartnere, produkter eller kontaktformer. Sennos kan kontaktes på: Sennos ApS, Njalsgade 21G, 2300 København S, CVR 41895632, tlf. 42434547.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. BURD forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel BURDs hjemmeside som andre medier, som BURD anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrence med 20 vindere eller færre. Hvis der er flere vindere i samme konkurrence, forbeholder BURD sig retten til ikke at offentliggøre dem.

Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver BURDs ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan BURD kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

Ansatte i BURD og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene BURD, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder BURD sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. BURD kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, pr. telefon, e-mail, post etc.

BURD kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. BURDs hjemmeside, Facebook ect.

Konkurrencedeltagere accepterer, at BURD må eksponere navn, billede og by på deltagerne på BURDs platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn og billede vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag. 

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos BURD er man indforstået med konkurrencereglerne.

BURD forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. BURD afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Konkurrencen løber til d. 15/04/2021